Om oss

Entreprenørbygg Gruppen arbeider med utvikling og investering i fast eiendom i Oslo og omegn. Det fokuseres på hele verdikjeden i prosessen med utvikling, gjennomføring og forvaltning.

Hovedsatsningsområdene:

  • Prosjektutvikling
  • Gjennomføring av byggeprosjekter
  • Investering/utleie næring
  • Investering/utleie bolig

En bevisst strategi er å samarbeide med andre seriøse partnere, der prosjekter legges i egne selskaper og hvor Entreprenørbygg Eiendom AS har en min. eierandel på 30%.


Organisasjon/ ansatte:

Det fokuseres bevisst på en liten organisasjon, der alle tjenester knyttet til prosjektutviklingen/gjennomføring av byggeprosessen kjøpes eksternt.
Gjennom samarbeidsprosjektene opprettes det team og egne prosjektorganisasjoner.


Nøkkelpersonene i Entreprenørbygg gruppen er:

R. Bent Holm (Daglig leder/ siv ark MNAL).
Marit Alfredsen (Økonomiansvarlig/ ansvarlig for forvaltningsfunksjonen).
.

Forretningsidé:

  • Utvikle og investere i eiendomsprosjekter (næring & bolig).
  • Langsiktig horisont og lav risikoprofil.
  • Opprettholde stor grad av fleksibilitet.